بعض معاني الرسائل القصيرة sms

اذهب الى الأسفل

656 بعض معاني الرسائل القصيرة sms

مُساهمة من طرف عاشقة ليال في يوليو 15th 2010, 13:18

أقدم لكم قاموس لرسائل قصيرة بعد اليوم لن تجدو صعوبة في قرائة الرسائل
شكر و رد يكفي هذا عمل

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>A bientôt :
Accro :
Acheter :
A demain :
Affaire :
Age :
Agé :
Aider :
Aller :
Aller-retour :
A lundi :
Apéro : </TD>
<td width=82>ab1to
akro
HT
a2m1
af'R
aJ
aG
é'D
go, alé
AR
a l1di
aPro </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>A plus tard :
Après :
Après-Midi :
Arrêter :
Arriver :
Aucun :
Aucune :
Aujourd'hui :
A un de ces quatre :
Aussi vite que possible :
Avant :
Avancer : </TD>
<td width=78>A+
aprè
aprè-mi10
aréT
ariV
ok1
oQne
Ojourd'8
a12c4
asap
avan
avanC </TD></TR></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=147 align=right>Balader :
Bavarder :
Bien :
Bien sûr :
Bientôt : </TD>
<td width=97>balaD
bavarD
bi1
bi1sur
bi1to </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Bisou :
Bon après-midi :
Bonjour :
Bonsoir :
Bosser : </TD>
<td width=97>bizz
bap
bjr
bsr
boC </TD></TR></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Cadeau :
Cafard :
Câlin :
Café :
Canon :
Capoeira :
Casser :
&Ccedil;a va pa :
Ca y est :
Ces :
C'est :
C'est-à-dire :
C'est bien :
C'est ça :
C'est chaud :
C'est de la balle :
C'est malin :
C'est pas grave : </TD>
<td width=82>Kdo
Kfar
Kl1
Kfé
Knon
capou
Kc
savapa
ayé

C
cad
c b 1
C ça
C cho
C2 labal
C mal1
C pa grave </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>C'était :
Cet(te) :
Changer :
Cher :
Cigare :
Cigarette :
Cinéma :
Clair :
Cocu :
Coeur :
Commander :
Comme :
Comment ça va ? :
Concert :
Contester :
Crois :
Cruel :
Cul :
</TD>
<td width=97>CT
7
chanG
reuch
6gar
6garett
6néma
klR
koq
kEr
komanD
kom
komencava ?
koncR
kontST
x
kruL
Q</TD></TR></TABLE>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>D'accord :
Dancer :
Dans :
De :
Décider :
De la balle :
Demain :
Demander :
Dépenser :
Des : </TD>
<td width=82>dak
danC
ds
2
D6D
2labal
2m1
2manD
DpenC
dê </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>Descends :
Désespéré :
Désolé :
Détester :
Devant :
Dictionnaire :
Discuter :
Douter :
Dingue :
</TD>
<td width=78>dS100
DzSPré
Dzolé
DtST
2van
10ko
diskuT
douT
d1gue
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=147 align=right>&Eacute;clater de rire :
&Eacute;couter :
Elle :
Elle est partie :
Emprunter :
&Eacute;nervé :
Enfer : </TD>
<td width=97>lol
écouT
L
LcKc
empr1T
NRV
enfR </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>En plus :
En tout cas :
&Eacute;pater :
Exagère :
Excellent :
Excuser :
Exiger : </TD>
<td width=97>en +
en tou K
épaT
éxagR
exClen
exQzé
exiG </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Faire :
Fête :
Fier :
Fille :
Flipper : </TD>
<td width=82>fR
fet
fiR
meuf
fliP </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Fou :
Français :
France :
Frère :
Fruit : </TD>
<td width=97>ouf
francè
FR
frR
fr8 </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Gants :
Garçon :
Géant :
Génial : </TD>
<td width=82>gan
mek, keum
Gen
Gnial </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>Gérer :
Glander :
Grave :
</TD>
<td width=78>gré
glnD
GraV
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=147 align=right>Habiter :
Haine :
Hasard :
Hésiter :
Heureuse : </TD>
<td width=97>abiT
N
azar
éziT
Er </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Hier :
Horreur :
Hôtel :
Hystérique :
</TD>
<td width=97>IR
orEr
otL
isTrik
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Idée :
Imagine :
Impossible :
Indifférent : </TD>
<td width=82>ID
ImaJn
1posibl
1diféren </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Intéressé :
Internet :
Inviter :
</TD>
<td width=97>1TreC
net
1viT</TD></TR></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>J'ai :
J'ai la haine :
J'ai pété les plombs :
Jaloux :
Jamais :
Je :
Je le savais :
J'en ai marre :
J'espère que tu vas bien :
Je suis : </TD>
<td width=82>G
G la N
G P Tlé plon
jalou
jamé
j
j'le sav
jenémar
jSpR ktu va bi1
chuis </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=266>

<TR>
<td vAlign=top width=153 align=right>Je t'aime :
Je t'appelle dès que je peux :
Je te l'ai déjà dit :
Jeter :
Jeu :
Journal télévisé :
Jour :
Juger :
Juste une minute :
</TD>
<td width=78>jtm, je t'M

j'tapLdkej'pe
jeteléDjadi
jT
jE
JT
jr
JuG
1mn
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=147 align=right>Karaté : </TD>
<td width=97>karaT </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right></TD>
<td width=97></TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Laquel :
Lequel :
Lui : </TD>
<td width=82>lakL
lekL
l8 </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Lâche :
Laisse tomber :
Laisser : </TD>
<td width=97>lH
l'S tomB
LC </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=100 align=right>Magasin :
Maintenant :
Mais :
Maison :
Malade :
Malin :
Manger :
Matin :
Maximum :
Méchant :
Même :
Ménager : </TD>
<td width=97>magaz1
m1tNan, mnt

kaze
malad
mal1
manG
mat1
max
chanmé
mm
ménaG </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=266>

<TR>
<td vAlign=top width=153 align=right>Mère :
Mes :
Message :
Mettre :
Métro :
Minute :
Moi je vais bien :
Moins :
Mort de rire :
Moyen :
Musculation :
Musique : </TD>
<td width=78>mR

msg
(M)
trom
mn
m jvb
-
MDR
moy1
muscQ
muzik </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=147 align=right>Nécessaire :
Nerveux :
Neuf :
No comment :
Non : </TD>
<td width=97>néCsR
nRvE
9
ne
no </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Nombre :
Nombreux :
Nouvelle :
Nouveau :
</TD>
<td width=97>nb
nombrE
nouvL
nouvo
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Occupé :
Oh : </TD>
<td width=82>OQP
&Ocirc; </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Ose :
Ouvert : </TD>
<td width=97>oZ
ouvR</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=100 align=right>Parents :
Partout :
Passer :
Payer :
Perturber :
Peu :
Photo :
Piger :
Pleurer :
Plus : </TD>
<td width=97>remps
partut, partt
paC
péyé
pRturB
pE
foto
piG
sniiif
+ </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=266>

<TR>
<td vAlign=top width=136 align=right>Poids :
Point :
Poser :
Pour :
Pour moi :
Pourquoi :
Pourtant :
Pressé :
Problème :
</TD>
<td width=118>poa
po1
poz
pr
4me
pk
prtan, prtant
preC
pb, blèm
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=236>

<TR>
<td width=135 align=right>Quand :
Que :
Quel :
Quelqu'un :
Qu'est-ce que :
Qu'est-ce que c'est :
Qu'est-ce qu'il y a : </TD>
<td width=89>qd
ke
kL
kLq1, kelkun
keske
keske C
kekina </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=247>

<TR>
<td width=107 align=right>Question :
Qui :
Qu'il :
Quitter :
Quoi :
Quoi de neuf :
</TD>
<td width=128>kestion
ki
kil
quiT
koi, koa, kwa
koi29
</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Radio :
Radiologie :
Rappel :
Rat :
Rater :
Rejoins :
Rendez-vous :
Répéter :
Répond s'il te plait :
Réponse : </TD>
<td width=82>OQP
FM
FMloJ
rapL
ra
raT
rejo1
rdv
réPT
rstp
rep </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=147 align=right>Restaurant :
Retarder :
Réunion :
Réussir :
Rien :
Rien à faire :
Rien à signaler :
Rire :
Rue :
</TD>
<td width=97>resto
retarD
réU
réucir
ri1
rafR
ras
arf
rU</TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Salut :
Salut ça va ? :
Sans :
Savoir :
Semaine :
Série :
Sérieux : </TD>
<td width=82>slt
slt cav ?
100
savoar
semN
Cri
CriE </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>Si :
S'il te plait :
Skate :
Soeur :
Sport :
Stressé :
Sympa : </TD>
<td width=78>6
stp
sk8
seur
spor
strC
5pa </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=120 align=right>Taire :
Tarder :
Temps :
Tes :
T'es :
T'es cocu :
T'es hideux :
T'es le plus beau :
T'es pas fâché :
T'étais : </TD>
<td width=77>tR
tarD
tps

T
T koQ
ti2
tle +bo
tpa fâché
TT </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=158 align=right>T'habites où :
Today :
Toujours :
Tout :
Train :
Tranquille :
Travail :
Travailler :
Trop tard :
Tu viens demain ? : </TD>
<td width=86>tabitou
2day
tjr
tt
tr1
trankil
taf
tafer
2L8
tu vi1 2m1 ? </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Vas-y :
Vélo :
Vers :
Viens : </TD>
<td width=82>vazi
Vlo
vR
vi1 </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>Voiture :
Vous :
Voyager :
Vraiment : </TD>
<td width=78>KS
vs
VoyaG
vrMen </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=120 align=right>Week-end : </TD>
<td width=77>WE </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=158 align=right></TD>
<td width=86></TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=115 align=right>Un :
Une : </TD>
<td width=82>1
1 </TD></TR></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=256>

<TR>
<td width=153 align=right>Utiliser : </TD>
<td width=78>utilizé </TD></TR></TABLE>


<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=209>

<TR>
<td width=120 align=right>Zen : </TD>
<td width=77>zN</TD></TR></TABLE>avatar
عاشقة ليال
عضو فعال
عضو فعال

انثى السرطان عدد المساهمات : 127
نقاط : 299
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

656 رد: بعض معاني الرسائل القصيرة sms

مُساهمة من طرف مجنونة ومدمنة ليال في يوليو 15th 2010, 19:36

شكرااااااا 1كتن
avatar
مجنونة ومدمنة ليال
Admin
Admin

انثى العقرب عدد المساهمات : 107
نقاط : 175
تاريخ التسجيل : 09/07/2010
العمر : 22

http://layal3aboud.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

656 رد: بعض معاني الرسائل القصيرة sms

مُساهمة من طرف عاشقة ليال في يوليو 17th 2010, 12:17

558
avatar
عاشقة ليال
عضو فعال
عضو فعال

انثى السرطان عدد المساهمات : 127
نقاط : 299
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى